โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Phraibueng Wittayakhom

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ...
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การใช้ของเล่นและเกม ...
9 มกราคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ...
25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเีรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...
25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเีรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...
เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติและคณะศิษย์เก่าร่วมงาน ...
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ...
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ...
สถิติเว็ปไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 9633
ผู้เข้าชมปีนี้ : 4902
ผู้เข้าชมเดิ่อนนี้ : 181
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12